Nederlands Hoornisten Genootschap

Online hoornistenborrel: woensdag 24 februari van 20.00 tot 21.00 u. Klik op deze link om mee te doen met de Zoom meeting.

Tijdens de corona lockdown organiseert het NHG regelmatig online evenementen voor haar leden. De eerste online hoornsessie vond plaats op 19 december. Onder leiding van René Pagen werkten we aan de inspeeloefeningen van Markus Maskuniitty. Op veler verzoek was er op 6 februari een tweede hoornsessie, met 25 deelnemers! De video's waarin René uitleg geeft over de oefeningen kun je nog steeds bekijken op deze website. Als er meer bekend is over de volgende NHG hoornsessie kun je dat hier lezen.

Naast deze “technische” hoornsessies willen we onze leden ook de ruimte geven om met mede-hoornisten van gedachten te wisselen over alles wat hen bezighoudt. Daarom heeft het bestuur besloten om in 2021 elke laatste woensdag van de maand een online “hoornistenborrel” te organiseren. We zetten op die avond de NHG Zoom meeting open en iedereen die dat wil kan even aanschuiven. Voor een hapje of een drankje mag je zelf zorgen!

De eerste online hoornistenborrel was op woensdag 27 januari, de eerstvolgende is op woensdag 24 februari van 20.00 tot 21.00 u. De link waarmee je kunt deelnemen aan de Zoom meeting vind je hierboven.

 

Inloggen

Andreas-Jungwirth.png