Nederlands Hoornisten Genootschap

Hoornles van Prof. Ab Koster

Voor de digitale nieuwsbrief van de IHS maakte Ab Koster een video opname van een hoornles. Daarin besteedt hij aandacht aan de positie van de hand in de beker, het ademhalen (tijdens een solistische passage) en het inspelen. Bekijk deze bijzondere hoornles op YouTube.

 

Inloggen

Paxman.png